V pošmourném podzimním sobotním ránu 3. 11. 2018 byl v hale ZŠ Na Lukách zahájen XIV. ročník volejbalového turnaje Poličský out. Turnaje se zúčastnilo prvních osm přihlášených družstev. Po delší odmlce vyhráli Brufeni následovaní Honáky. Třetí skončilo družstvo Honáci B a na čtvrtém místě Kamenec.
Poděkování patří firmám MIRO Borová, Bartosh s.r.o. - reklama, Chr.Hansen, Kovoslužba Bulva, Ravensburger a Tiskárna Polička za jejich sponzorský příspěvek, firmě ARPANet a Pivnici Kréta za technické zabezpečení akce.
Náš velký dík mají též Filip Krejčí a Simona Dvořáková za nezištnou pomoc s organizací.

Konečné pořadí:

1. Brufeni
2. Honáci
3. Honáci B
4. Kamenec

5. Československo
6. Los Alunados
7. Lachtani
8. Ještě nevím